Er is onlangs een brandoefening gehouden in de fabriek van Leadcom Seating. Er werden veiligheidsinstructies gegeven en samen met de mensen van de beveiliging leerden de collega’s hoe ze moeten omgaan met brandblussers, hoe ze kunnen ontsnappen in geval van brand en hoe ze eventuele gewonden moeten verzorgen.

Net als iedere verantwoordelijke werkgever, neemt ook Leadcom Seating de veiligheid van zijn medewerkers serieus. Wij zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is de plannen voor brandveiligheid regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij moet doen in geval van brand.

 

De bedoeling van onze brandoefeningen is om na te gaan of onze medewerkers en nieuwe collega’s op de hoogte zijn van de geldende procedures. De oefeningen zijn ook een goede gelegenheid om de voorzieningen voor brandveiligheid in de praktijk toe te passen en de medewerkers te laten zien hoe zij moeten handelen om paniek te voorkomen. Tijdens de oefeningen kunnen we het materiaal controleren en nagaan of de procedures werkzaam zijn voor medewerkers en bezoekers. Na afloop van de oefeningen volgt er een evaluatie om te kunnen vaststellen of we voldoen aan de hoogste normen van veiligheid. Bovendien kunnen de collega’s van BHV tijdens de oefeningen mogelijke zwakke punten in het systeem opsporen.